Dataskyddspolicy

Policy Dataskydd – PH Resor

PH Resor värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter. PH Resor följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig b.la. att förstå vilken slags information PH Resor samlar in och hur den används.

PH Resor 650907-3596, Granvägen 16, 277 31 Kivik är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina beställningar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som PH Resor behandlar är ditt namn, födelsedata, kön, e-postadress, adress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan. 

Uppgifterna kan användas för identifikation, marknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund på något av följande sätt:

Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev
Kontakta vår kundservice via e-post info@phresor.se


Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande i beställda resor och för att kunna hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål. Utöver ovan kan uppgifterna komma att användas för att utgöra underlag för våra kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Uppgifterna kan komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners t.ex. flygbolag, hotell, färjor och lokala samarbetspartners på resmålet. PH Resor iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos PH Resor sparas dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan eller tills dess att du själv vill avsluta ditt kundid. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra PH Resors samarbetsparters åtaganden gentemot dig, vid t.ex. reklamation. Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring genom en länk i vårt nyhetsbrev. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det träder i kraft.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

PH Resor vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till PH Resor förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller adress vänligen lämna korrekta uppgifter till PH Resor genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@phresor.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

 Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners. Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

 

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. PH Resor tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i Dataskyddspolicy

PH Resor förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).